ENZYME CÔNG NGHIỆP &
MEN VI SINH NGUYÊN LIỆU
(Nhập từ Mỹ & Nhật)

NGUYÊN LIỆU YUCCA LỎNG
PHỤ GIA CAO CẤP
DÙNG CHO NHÀ MÁY
TĂGS - TĂGC - TĂTS

DINH DƯỠNG CHO TÔM
THỨC ĂN CHO TÔM GIỐNG
TÔM THẺ BỐ MẸ CHỌN GEN
THẾ HỆ MỚI

THỨC ĂN & ARTEMIA
CHO TÔM & CÁ GIỐNG CỦA MỸ